Мрежа за ограда – как и каква да изберем

Мрежа за ограда

Кога имаме нужда от оградна мрежа?

Независимо дали става въпрос за жилищен, селскостопански, спортен, търговски, логистичен или инфраструктурен проект (летища или други обекти, изискващи висока степен на сигурност), при всички случаи говорим за инвестиции с висока себестойност, които при правилна защита и опазване дори повишават стойността си.  Всички те се нуждаят от високоефективна система за ограждане с реално, а и чисто визуално въздействие – здрава мрежа за ограда.

Независимо от областта на приложение, при избора на подходящата за Вашия случай ограда, трябва да вземете предвид следните аспекти:

 1. Устойчивост във времето – осигурява се чрез защита от корозия (най-устойчивото решение във времето е термично поцинковане, последвано от PVC покритие, като термичното поцинковане има средна якост, а електро-поцинковането има по-ниска якост на опън от термичното поцинковане), устойчивост на атмосферни влияния, дебелина на телта.
 2. Разходи за монтаж – тясно са свързани с избраната оградна система. Обикновено системите с висока сигурност ще имат специални изисквания за инсталиране и висока цена.
 3. Разходи за поддръжка – отново пряко зависими от вида на покритието на избраната оградна мрежа. Система от стълбове плюс мрежа или панели, покрити с PVC, ще издържи 20 години без нужда от каквато и да е намеса, в сравнение с електро галванизирана система, която изисква боядисване на около 3-5 години.
 4. Дизайн – субективно понятие, пряко свързано с вида на вашия проект. Можете да увеличите стойността на вашия обект, като добавите към избрания дизайн професионална визия, с качествени материали и индивидуална инсталация.
 5. Сигурност – е един от най-важните аспекти в правилното ограждане на вашия обект. Например логистичен център или летище със сигурност имат нужда от много по-висока степен на сигурност (по-качествена и здрава оградна мрежа) в сравнение с овощната Ви градина.

Препоръки за избор на оградна мрежа

 1. За жилищни и овощни парцели препоръчваме професионални решения – от заварени или тъкани мрежи, от панели с решетки или специални панели плюс стълбове (с капак), мрежи с горещо поцинковане или покрити с PVC. Също така, минималният диаметър на телта трябва да бъде около 2,2 mm, за адекватна твърдост.
 2. За селскостопански, лозарски, овощни, зеленчукови, горски и др. обекти препоръчваме оградна система, базирана на поцинковани възлови или заварени мрежи, с височини между 1,4 и 1,8 метра, в зависимост от нуждите на полето. Мрежите с възли могат да бъдат инсталирани на всякакъв вид метален стълб, дърво или бетон. Също така, основното предимство е, че системата позволява да се намали наполовина броят на необходимите коловете (5 метра разстояние между тях в сравнение с 2,5 в класическа система), което води до много по-ниски разходи за линеен метър. Избирайки правилната мрежа, вие гарантирате защитата на реколтата от малки и големи животни.
 3. За спортно игрище препоръчваме оградна система, състояща се от стълбове и тъкани мрежи, покрити с PVC, с елегантен дизайн, средна до висока степен на сигурност – система, която позволява повишена твърдост дори при височина над 3 метра.
 4. За търговски и логистични обекти препоръчваме оградна система, базирана на гамата от твърди панели, покрити с PVC. Твърдата панелна система е издръжлива, елегантна, предлага средна до висока сигурност (в зависимост от дебелината на телта) и има много ниски разходи за поддръжка.
 5. За пътища препоръчваме оградни мрежи, подобни на тези в селскостопанската област, за защита срещу проникването на малки и големи животни.
 6. За индустриални обекти препоръчваме оградна система, изработена от заварени, плетени мрежи или твърди панели, покрити с PVC или горещо поцинковани. Тъй като средата, в която се извършва индустриалната дейност, може да бъде силно замърсена, колкото по-защитена е вашата система срещу корозия, толкова повече тя ще издържи във времето.
 7. За инфраструктура с висока степен на сигурност (летища и др.) системите обикновено са предвидени в проекта и обикновено включват прилагането на допълнителни решения за откриване и наблюдение, периметрова охрана и др.

Фактори, които трябва да имате предвид при избора на качествена мрежа за ограда

Ограда за терен тип Устойчивост във времето Дизайн Сигурност Разходи за монтаж Разходи за поддръжка
жилищен важно зависи средно средни до високи малки до нула
земеделски важно маловажно важно минимални нула
спорт важно средно средно средни до високи минимални
търговски важно зависи от проекта средно зависи минимални
логистичен важно зависи от проекта важно високи минимални
път важно маловажно маловажно минимални нула
инфраструктура (летища) важно зависи от проекта важно високи минимални
промишлен важно зависи от проекта средно високи минимални