Фосфорна киселина – приложение в земеделието

фосфорна киселина

Фосфорът може да е един от трите основни видове тор, необходими на всяко растение, но фосфорната киселина е вторичен, дори съпътстващ тор, който има по-особена структура и заслужава специално внимание.

Фосфорът и неговите преимущества

Фосфорът е един от 17-те жизненоважни елемента за развитието на растението. Фосфорът е ключов компонент в някои агрохимикали, като фосфорна киселина. Процентното съдържание на фосфора в тор е под формата на фосфорен пентаоксид. Като един от трите основни елемента в NPK, фосфорът се използва в напълно оксидизирана или хидратна форма. Така фосфорът се усвоява по-лесно от растенията, но това зависи в голяма степен и от киселинността на почвата.

Фосфорна киселина за приложение в земеделието можете да намерите на сайта Torove.bg – Фосфорна киселина

Заради бавното движение на фосфора от твърдите фосфатни торове в почвата, бяха направени проучвания за изнамиране на метод, чрез който фосфорът да бъде по-достъпен за растенията. Фосфорът действа еднакво добре на всички култури, но най-вече на онези с дълбока коренова система. На агропазара фосфорът се предлага под две форми.

Фосфорна киселина

Фосфорната киселина е редуцирана форма на фосфата. Ползва се като и тор, и като биостимулнат. Фосфорната киселина действа на растения, които имат остра нужда от фосфор. Фосфорната киселина не се разглежда като основен тор, а като съпътстващ. Други го намират за отлично средство за унищожаване на гъбички.

Фосфорната киселина не се намира в естествената природа с малки изключения – когато почвата е особено кисела (под 2,1).

Съществува определена бактерия, която разгражда фосфорната киселина във фосфат, за да направи фосфорът достъпен и усвоим за растенията. Фосфорната киселина увеличава издръжливостта на зеленчуци като домати и пипер, като забавя времето им на гниене. Течната фосфорна киселина съдържа 54% дифосфорен пентаоксид.

Производство на фосфорна киселина

Фосфорната киселина се получава чрез два процеса – „мокър“ и термичен.

  1. Термичен процес – фосфор и въздух. Фосфорът бива изгарян в нагорещен въздух, за да се получи фосфорна киселина. Концентрацията на крайния продукт е 85%. Термичният процес обикновено дава по-чист продукт, но изисква много повече енергия.
  2. Мокър процес – фосфатна скала, към която се добавя концентрирана сярна киселина. Това води до образуването на фосфорна киселина и клациев сулфат (гипс) и някои неразтворими примеси. След пречистването, концентрацията на фосфорна киселина стига до 60%. Киселината, получена чрез „мокър“ процес, не е така чиста, но се използва при производството на торове.

Приложение на фосфорната киселина

Около 90% от произведената фосфорна киселина се използва за производството на торове. Тя се превръща в три фосфатни соли, които се използват в агрокултурата  – троен суперфосфат, диамониев хидрофосфат и моноамониев дихидрогенфосфат. Годишно се произвеждат 43 млн. тона.

Фосфати за торене

Солите на фосфорната киселина, фосфатите, са съединения, които се използват широко в селското стопанство. Те са предпочитан съпътстващ тор за овошки, зеленчуци и други.

  1. Амониеви фосфати – моноамониевият дихидрогенфосфат и диамониевият хидрогенфосфат се използват главно като торове чрез смесване на правилните пропорции на фосфорна киселина с безводен амоняк във въртящ се барабан.
  2. Калциеви фосфати – калциевият дихидрогенфосфат се получава чрез реакция на фосфатна скала и сярна киселина, от което се получава суперфосфат, съдържащ 20% дифосфорен пентаоксид. Ако се третира с фосфорна киселина, се получава троен суперфосфат. Постига се най-високото ниво на фосфат.
  3. Натриеви фосфати – фосфорна киселина и натриев хидроксид, като крайният продукт кристализира.

Торене с фосфорна киселина

В песъчливите почви наличието на фосфор е много по-голямо и може да се задържи по-лесно, отколкото в глинестите, алкални почви. Най-добрата форма за торене е течната. След като се разреди, той се излива около стеблото, без да го докосва. Усвояването става по-бързо.

Ако искате обаче дълъг процес с минимално излужване, заложете на твърдата форма и пробвайте с фосфати. Фосфорната киселина може да се прилага на всеки етап от развитието на растението, но при някои култури, като захарното цвекло, е за предпочитане да започнете да торите още в началото. Семената също покълват по-добре, когато в стартовия тор има фосфорна киселина.