За Blob.bg

Какво е Blob.bg?

Blob може да бъде много неща, но най-конкретното определение е „Binary Large OBject (BLOB)“, което всъщност е термин от информационните технологии и по-специално базите данни, където с БЛОБ се означава съвкупност от двоични обекти, съхранявани като един запис в базата данни. Blobs обикновено са изображения, аудио или други мултимедийни обекти.

А Blob.bg е сайт, в който ще си говорим за всички големи (разбирай важни) теми, които касаят ежедневието на съвременния човек.

История на Blob.bg

През годините БЛОБ е било името на Българската линия за онлайн безопасност, която се поддържа вече е прехвърлена на адрес https://www.safenet.bg/bg/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=196, или телефон 124 123 (14/15 ст., независимо от продължителността на разговора).

А още по-рано, през 1958 година Blob започва своя живот в едноименния холивудски филм. Той е извънземно същество, дошло от далечна планета на земята с не съвсем добри намерения. Желираният му външен вид отразява англоезичното значение на думата blob – петно.

Друг герой също носи името Blob. Той е персонаж от комиксите X-Men. И този Blob има желание за изява на голям екран, затова в един от сюжетите той планира да се снима във филм.